Chỉ đạo 1 số biện pháp ổn định thị trường chứng khoán của Thủ Tướng

224 lượt xem
Đánh giá post

Thủ tướng vừa ra chỉ đạo cho các doanh nghiệp công bố thông tin theo đúng quy định, yêu cầu các yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan, phải chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, tài chính tiền tệ. Trường hợp phát hiện công bố không chính xác, không rõ ràng yêu cầu cải chính và xử phạt nghiêm.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng được giao chủ động thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hoạt động thị trường chứng khoán, tài chính, tiền tệ.

Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, tài chính, tiền tệ.

Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao về ổn định thị trường chứng khoán.

Chỉ đạo biện pháp ổn định thị trường chứng khoán của Thủ Tướng

“Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Thủ tướng chỉ đạo.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại ba công điện trước (công điện số 8857 vào 3-12-2021, công điện số 304 vào 7-4-2022, công điện số 311 vào 11-4-2022) và ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 14 ngày 14-4-2022.

Ngoài ra, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải phối hợp các cơ quan liên quan làm việc, yêu cầu doanh nghiệp công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các cơ quan này cũng được yêu cầu thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thêm vào đó, Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, chính xác, rõ ràng về vụ việc để ổn định tâm lý nhà đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ các thông tin không chính thống trên mạng xã hội.

Cùng theo dõi TudiennhadatBinhDuong để cập nhật những tin tức thị trường chứng khoán, tài chính, tiền tệ mới nhất.

Nguồn: CfLand

Tin cùng chuyên mục