Chuyên gia tư vấn

Gíam Đốc Hoàng Khôi Chơn Thành —

Đều Phối sàn

Gíam Đốc

Chủ Tịch Tập Đoàn Hoàng Khôi Group – Hoàng Mộng Chinh

Tập Đoàn Hoàng Khôi Group

Chủ tịch

Gíam Đốc Hoàng Khôi Thủ Dầu Một — Lê Văn Thanh

Đều Phối sàn

Gíam Đốc

0975.380.239

Gíam Đốc Hoàng Khôi Uyên Hưng – LÊ VĂN PHƯƠNG

Đều Phối sàn

Gíam Đốc

0913966112

Gíam Đốc Hoàng Khôi Tân Uyên — ĐOÀN ĐANG ĐẠI

Đều Phối sàn

Gíam Đốc

0949581768

Gíam Đốc Hoàng Khôi Thuận An — NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Đều Phối sàn

Gíam Đốc