Hình Thành Và Phát Triển

Tập đoàn Hoàng Khôi trong năm 2021

  • Hoàn thành dự án Khu Nhà Ở Vietsing Phú Chánh
  • Chú trọng đầu tư phát triển nhân lực, tuyển dụng nhân tài
  • Đầu tư và phát triển thêm 3 dự án mới
  • Thành lập thêm 3 công ty con trực thuộc Hoàng Khôi Group
  • Thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực Tân Uyên
  • Áp dụng công nghệ thông minh, hiện đại vào từng dự án
  • Phát triển mô hình smarthome, smartcity.