Chân tình đất nền bán ngay

Tận tay đưa đón , không bày trung gian

Ta đi xem đất đàng hoàng thực tế

20tr/m², sẽ bàn bạc sau.

Quan tâm thì inbox cho nhau.

Có ngay điện thoại, hình chụp sổ màu đỏ tươi nguyên!

Liên hệ Em 0376.477.226