Bán đất ngộp giá Rẻ Bàu Bàng

Ôᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴄᴜ̛́ɴɢ ɴɢᴀ̆́ᴄ

👉Cʜᴜ̉ ᴛʜᴏ̛̉ ᴏxʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ

👉Gɪᴀ́ ɴɢᴏ̣̂ᴘ 1ᴛʏ080/ɴᴇ̂̀ɴ

🍁Dɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ 64ᴍ2 đᴇ̂́ɴ 100ᴍ2

🌍Đᴀ̂́ᴛ đᴇ̣ᴘ sᴏ̂̉ sᴀ̆̃ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ

Đᴀ̂́ᴛ ɴɢᴀʏ Tʀᴜɴɢ Tᴀ̂ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ Bᴀ̀ᴜ Bᴀ̀ɴɢ

🧑‍💼Anh chị quan tâm ib trực tiếp cho em nhé

☎️Hotline: 0988788242 gặp Em Vy ☺️