Bán đất và nhà ở

🆘🆘🆘𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐠𝐨̣̂𝐩 𝐫𝐚 𝐜𝐚̆𝐧 𝐥𝐨̂ 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏,𝟕 𝐭𝐲̉. 🆘🆘

Ngay dự án VIỆT SINH PHÚ CHÁNH

sổ sẵn sang tên ngay!

Full thổ cư 100%.

✍️✍️𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝟏 𝐂𝐀̆𝐍 𝐂𝐎̀𝐍 𝐋𝐀̣𝐈 𝐆𝐈𝐀́ 𝟏 𝐭𝐲̉ 𝟕.𝐂𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭

📲📲📲: