BÁN LÔ ĐẤT Ở HÒA LỢI – BẾN CÁT

Din tích 120m2. Đã có 60m được lên th cư

G 1t 5 => 𝐒𝐬𝐧 + 𝐜ô𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭ê𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲

=> có H TR ngân hàng 𝟓𝟎% vốn

Gn ngã 3 Phú Hòa, ch Nht huy, Bnh vin đa khoa Đức Tín, BHX, TGDĐ, cách QL 13 chỉ 1km

Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

Thin chí liên h ngay 𝟎𝟑𝟗𝟕 𝟓𝟔𝟓 𝟕𝟏𝟕 để xem đất