Bán nhà mặt tiền khánh bình đường hl418

🔥 🔥 Cực phẩm khu nhà Phố Liền Kề

𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓𝐇𝐎𝐌𝐄 – 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐆𝐈𝐀́ 𝐓𝐑𝐈̣ – 𝐆𝐎̛̉𝐈 𝐓𝐑𝐎̣𝐍 𝐘𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆

👉 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 #𝟕𝟗𝟗 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐚̀.

________

📌📌 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐊𝐈𝐌 𝐂𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆

– Mặt tiền #HL418, Còn được gọi là đường Trịnh Hoài Đức .

– Giao thông kết nối liên hoàn #Đông- Tây – Nam- Bắc .

✓Mẫu nhà thiết kế theo kiểu : 1 trệt 1 lầu và 1 trệt 2 lầu

✓Diện Tích : #66m2 – 245m2

 

📌📌 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐒𝐀́𝐂𝐇 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈:

✓𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝟯𝟬% 𝗸𝗶́ 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗵𝗼̛̣𝗽 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗮 𝗯𝗮́𝗻.

✓𝗧𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗴𝗼́𝗶 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗲̂𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟬𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 đ𝗼̂̀𝗻𝗴

✓𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗕𝗮𝗻𝗸 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘃𝗮𝘆 𝟳𝟬% 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝟮𝟱 𝗻𝗮̆𝗺.

✓𝗠𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗹𝗮̃𝗶 𝘀𝘂𝗮̂́𝘁 𝟬% 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝟭𝟮 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴.

✓𝗔̂𝗻 𝗵𝗮̣𝗻 𝗴𝗼̂́𝗰 𝗹𝗲̂𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝟯𝟲 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴.

✓𝗖𝗮𝗺 𝗸𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝘂𝗲̂ 𝗹𝗮̣𝗶 𝗺𝘂̛́𝗰 𝗴𝗶𝗮́ 𝟭𝟮 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 / 𝗰𝗮̆𝗻

__________________________________

🔥🔥 2 𝐭𝐲̉ 4  𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ đ𝐞̣𝐩

👉 CHỈ CÓ TẠI: 𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓𝐇𝐎𝐌𝐄

__________________________________