BÁN NHÀ PHỐ PHONG CÁCH CHÂU ÂU

𝐓𝐇𝐔 𝐍𝐇𝐏 𝐌𝐓 𝐓𝐇Á𝐍𝐆 𝟑𝟎𝐓𝐑𝐈𝐔 𝐂Ó 𝐌𝐔𝐀  ĐƯỢ𝐂 𝐍𝐇À ĐẸ𝐏 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆?

𝐂ó 𝐍𝐠â𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐫𝐭𝐢  đ𝐚𝐍𝐡à 𝐬𝐫𝐢ê𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭ê𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲

Khu vực an ninh, dân trí cao, hạ tầng đồng bộ điện âm nước máy,..

Xung quanh sầm uất trường học các cấp, chợ, bách hóa Siêu thị, bệnh viện,..

    👉 𝐂𝐡𝐢ế𝐭 𝐤𝐡𝐮  đặ𝐜 𝐛𝐢𝐭, 𝐪𝐮à 𝐭𝐧𝐠 𝐛𝐭 𝐧𝐠

Thiết kế tân cổ điển với 2 mẫu 𝟏𝐓𝐫𝐭 𝟏𝐋𝐮 & 𝟏𝐓𝐫𝐭 𝟐𝐋𝐮

𝐌𝐭 𝐭𝐢𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐧𝐡 𝐇𝐨à𝐢 Đứ𝐜, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐓Â𝐍 𝐔𝐘Ê𝐍

LH 𝐍𝐠â𝐧 𝟎𝟑𝟗𝟕 𝟓𝟔𝟓 𝟕𝟏𝟕 để nhận thông tin chi tiết những ưu đãi còn lại