𝐒𝐇𝐔 𝐧𝐠𝐚𝐲 NHÀ PHỐ TRUNG TÂM TÂN UYÊN 𝐊𝐇Á𝐍𝐇 𝐁Ì𝐍𝐇 𝐂𝐡𝐕𝐢𝟕𝟗𝟗𝐓𝐫𝐢𝐮

=> QUÀ 𝐓𝐍𝐆 bất ngờ => CHIẾT KHẤU 𝐤𝐡𝐧𝐠 => Ngân hàng 𝐡 𝐭𝐫 tới 𝟕𝟎%

Thiết kế Tân Cổ Điển hiện đại với 2 mẫu 𝟏𝐓𝐫𝐭 𝟏𝐋𝐮 & 𝟏𝐓𝐫𝐭 𝟐𝐋𝐮

 Vị trí : Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương.

LH 𝟎𝟑𝟗𝟕 𝟓𝟔𝟓 𝟕𝟏𝟕 (𝐍𝐠â𝐧 -CVTV ) để trao đổi chi tiết thông tin ưu đãi dành cho khách hàng