Hình ảnh mới nhất của Đại Khánh Bình 💎

Diện tích đa dạng từ 66 đến 245m2

Giá đầu tư từ 1ty300tr đã sở hữu ✍️

Cơ sở hạ tầng hiện đại, hoàng thiện. Pháp lý đầy đủ

Gọi cho em: 0941.71.72.27 mr.Đan