đất nền tân an thủ dầu 1

em còn 9 nền dất dẹp

diện tích 72m2

giá 1ty150

sổ sẵn sang tên 1 nốt nhạc