Khu nhà ở Tân Uyên Bình Dương

𝐊𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐎̛̉ 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐬𝐢𝐧𝐠 – 𝐏𝐡𝐮́ 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡 – 𝐊𝐂𝐍 𝐕𝐒𝐈𝐏𝟐 𝐓𝐚̂𝐧 𝐔𝐲𝐞̂𝐧.

-Vị trí: Đường ĐT 742, Phường Phú Chánh, TX. Tân Uyên.

-quy mô : 2,97ha , đã hoàn thiện 100%.

Còn 2 nền duy nhất bên em

𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐧𝐚̆𝐧𝐠.

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́: Đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐬𝐨̂̉ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̆𝐧.

Liên hệ 0376477226 gặp em để được tư vấn.