TNG QUAN D ÁN TECCO FELICE TOWER | CĂN H ĐẦU TIÊN TI TÂN UYÊN.

🔥Tên d án : 𝗧𝗘𝗖𝗖𝗢 𝗙𝗘𝗟𝗜𝗖𝗘 𝗧𝗢𝗪𝗘𝗥

🔥V trí : DT747B, phường Hôi Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương

🔥Ch đầu tư: TECCO GROUP

🔥Phát trin & phân phi: CÔNG TY C PHN DXMD VIT NAM

🔥Tng din tích : 6.232 m², 16 tng trên mt đất + 1 tng hm

🔥Tng sn phm: 504 căn h

🔥Ni tht bàn giao: Hoàn thin cơ bn, giao full ni tht dính tường, ni tht nhà tm và WC

🔥Din tích: 40,75m2 – 64,4m2 ( 1PN – 2PN )

🔥Giá: 17,9 triu/m2 ln đầu có ti Bình Dương

🔥Hình thc s hu: Lâu dài​

🔥Pháp lý: S riêng​