NHÀ NGUYÊN CĂN ĐÃ CÓ NỘI THẤT

Nhà Chính Chủ

Sổ riêng

Hỗ trợ ngân hàng 70%

Gần chợ, trường học, ủy ban,..

Liên hệ: không bảy không bảy năm bốn năm hai tám bảy