🟥 TECCO FELICE TOWER 🟦

↪𝐂𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐚̂𝐧 𝐔𝐲𝐞̂𝐧.♓
↪𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧: DT745, P. Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, Bình Dương▪️
✅ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢▪️
⚜ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: 6.232m2 ❇
♡ 𝐐𝐮𝐲 𝐦𝐨̂: 1 block cao 16 tầng nổi, 01 tầng hầm với 504 căn hộ từ 1-2 PN
𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂:
✅ Căn 1PN: 40.75m2.
✅ Căn 1PN ➕ plus: 51.66m2, 52.16m2 và 57.05m2.
✅ Căn 2PN: 61.12m2 và 64.4m2.
𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲: 6 thang máy cho 01 block 🏢
🔀 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟕30𝐭𝐫 – 𝟏𝐭yxxx đã bao gồm VAT 💵
♻️ 𝐌𝐨̛̉ 𝐛𝐚́𝐧 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧:- Booking : 50tr/căn có hoàn tiền 100%☣.
🧮𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭🔃
🏬𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐛𝐚𝐧𝐤, 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐢𝐧𝐛𝐚𝐧𝐤, 𝐌𝐁 𝐁𝐚𝐧𝐤, 𝐓𝐏 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐕𝐜𝐨𝐦 𝐁𝐚𝐧𝐤 hỗ trợ tài chính lên đến 70% lên đến 20 năm và ân hạn gốc 0% lãi suất lên đến 12 tháng🚸
✅𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 dễ dàng.
✅𝐊HÔNG GIAN ĐẸP SANG TRỌNG THOÁNG MÁT ….
⏩𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐚𝐧 𝐜𝐮̛ 𝐯𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍ghĩa
☎️☎️☎️ Hotline : 0376.477.226 Gặp EM.
Bạn, Binh Than, EM NHẤT và 1 người khác
1 bình luận
Thích

 

Bình luận
Chia sẻ