chính sách bất động sản

Chính sách bất động sản mới từ tháng 8/2022

Nhiều chính sách bất động sản mới từ tháng 8/2022  bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là các quy định sau đây:...