Khu Nhà Ở Khánh Bình SmartHome

Vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Bình Dương 2022 tăng mạnh

Lũy kế 7 tháng đầu năm, thị trường Bình Dương thu hút được 2,544 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư nước ngoài vào...

Khu Nhà Ở Khánh Bình SmartHome -Tháng 12 Bất Chấp Dịch Bệnh Bình Dương Vẫn Thu Hút Nhiều Nhà Đầu Tư

Hiện Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau TP.HCM và Hà Nội, với 3.974 dự án, tổng số vốn...