Khu Nhà Ở Khánh Bình SmartHome

Khu Nhà Ở Khánh Bình SmartHome -Tháng 12 Bất Chấp Dịch Bệnh Bình Dương Vẫn Thu Hút Nhiều Nhà Đầu Tư

Hiện Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau TP.HCM và Hà Nội, với 3.974 dự án, tổng số vốn...