thị trường bình dương

Vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Bình Dương 2022 tăng mạnh

Lũy kế 7 tháng đầu năm, thị trường Bình Dương thu hút được 2,544 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư nước ngoài vào...