thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Rủi ro thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2022

Tính đến đầu quý 3/2022, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tương ứng gần 18,3% GDP và...